Deze domeinnaam is geregistreerd door GN Hearing Benelux.
Meer informatie is te vinden op; www.smarthoren.nl